Vpliv zunanjih in notranjih dejavnikov na vrednost grelnega števila toplotne črpalke

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
energetika
ŠCV, Strojna šola
Vid Kovač, Jasmin Vehabović
Viljem Osojnik, Zvonko Višnjić
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V nalogi skušava predstaviti dejavnike, ki negativno ali pozitivno vplivajo na učinkovitost toplotne črpalke. Ugotavljava, da se pri spremembi zunanjih temperatur in drugih preferenc grelno število zelo razlikuje od zajamčenega s strani proizvajalcev. S preračuni grelnega števila pri različnih pogojih bomo dokazali, da se vrednost le-tega močno spreminja. Učinkovitost bomo poskušali izboljšati tudi z vgradnjo različnih komponent v sistem ogrevanja s pomočjo toplotne črpalke. Izbira toplotne črpalke za potrebe ogrevanja hiše in za pripravo tople sanitarne vode je zelo smotrna, saj je kot glavni vir toplote uporabljena podtalnica, okoliški zrak, toplota zemlje, odpadnega zraka itd. To pomeni, da za svoje delovanje izkorišča obnovljive vire energije, kar je pomemben dejavnik pri ohranjanju boljšega okolja. Zaradi vseh prednosti in vse večje uporabe toplotnih črpalk v novo zgrajenih objektih ter prenovljenih sistemih ogrevanja, se zdi izbira takšne raziskovalne naloge s področja strojništva zelo primerna.

Raziskovalna naloga:
Vpliv zunanjih in notranjih dejavnikov na vrednost grelnega števila toplotne črpalke
PrenosOgled