Gručenje in oblak v računalništvu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo ali telekomunikacije
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Tomaž Brišnik, Nejc Šinkar
Islam Mušić, Gregor Hrastnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Računalništvo v oblaku je zadnje čase velika tema na področju računalništva. Veliko tujih kot tudi slovenskih podjetij že ponuja storitve v oblaku. Te rešitve omogočajo uporabnikom, da plačajo le dejansko porabo sistemskih lastnosti ter porabo prostora. Kako bi lahko to tehnologijo uporabili v šoli, glede na to, da računalniki popoldan niso v uporabi in bi lahko te računalnike uporabili za preračunavanje določenih stvari ali pa ponudili veliko procesorske moči zunanjim podjetjem. Vse te računalnike bi morali povezati v gručo, ki bi navzven delovala kot en sistem. Dotaknili smo se tudi nekaterih aplikacij na oblaku, ki bi omogočala enostavna namizja kar v brskalniku. Po pregledu teorije na temo gručenja in računalništva v oblaku je sledil praktični del. Z njim nismo bili najbolj uspešni zaradi pomanjkanja časa ter premalo znanja na tem področju. Majhne težave so se pojavile pri strojni opremi, ki ni bila kompatibilna s programsko opremo, ki smo jo hoteli preizkusiti. Gručo računalnikov smo poskušali postaviti tudi na različnih platformah, pri OS Windows Server smo bili neuspešni, saj gručenja, kakršnega smo mi hoteli, ne omogoča. Na OS Linux smo uspešno vzpostavili gručo računalnikov, s posebnim dodatkom za Linux jedro, vendar je dodatek, ki smo ga izbrali, omogočal samo migracijo procesov. Izmerili smo tudi porabo elektrike ob polni obremenitvi celotne gruče. V tej temi se je odprlo veliko novih stvari, veliko prostora za izboljšave ter možnosti za bolj globoko raziskovanje na tem področju.

Raziskovalna naloga:
Gručenje in oblak v računalništvu
PrenosOgled