Linux: Odprtokodni operacijski sistem

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Gregor Klinc, Boris Pirečnik
Tomaž Repenšek, Simon Goličnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Z raziskovalno nalogo sva želela preveriti, koliko ljudi pozna in uporablja Linux oz. njegovo distribucijo Ubuntu in preveriti, kako preprost je na splošno. V ta namen sva sestavila anketni vprašalnik, ki je vseboval 6 vprašanj. Anketni vprašalnik sva objavila na spletni strani www.mojaanketa.si nanj pa se je odzvalo 63 ljudi: 38 moških in 35 žensk. Izvedla sva tudi preprost test uporabe OS Ubuntu. 36 ljudi pove, da ve, kaj je Linux, 22 ljudi ga ne pozna, 5 udeležencev pa ni bilo čisto prepričanih. Čeprav Ubuntu uporablja 19 ljudi, pa se jih le 10 strinja, da je le-ta boljši od Windows OS ali Mac OS X .6 ljudem se zdi Windows ali Mac OS X boljši, 5 pa še ni uporabljalo katerega izmed naštetih OS-ov. Njihove uporabniške izkušnje so zelo različne. Njegova povprečna ocena je:6,5. Novim uporabnikom računalništva priporoča OS Windows kar 42 ljudi, kar ni presenetljivo, saj je zelo poznan. 9 udeležencev bi novim uporabnikom računalništva priporočilo Ubuntu, Mac OS X pa 5 ljudi. Z preizkusom na 10-ih ljudeh, ki se ne ukvarjajo z računalništvom, sva preverila, kako preprost je za uporabo. Precej težav so imeli z vodilom po aplikacijah,vendar so se uspešno povezali na internet, poslali e-pošto ter priponko, v katero so pripeli dokument z besedilom. S pomočjo raziskovalne naloge sva ugotovila, da OS Ubuntu pozna 41 od 63 ankentirancev in da ga od 6 od 10 zna uporabljati. Zato sva zaključila, da je odličen za nove uporabnike ter preprost, razširjen pa je tudi zato, ker je brezplačen in zanesljiv.

Raziskovalna naloga:
Linux: Odprtokodni operacijski sistem
PrenosOgled