Vpliv hranjenja banan na njihovo zorenje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Deja Stvarnik
Melita Šešerko

Po nakupu banane največkrat pospravimo v hladilnik. Pa je hladilnik res pravo mesto za hranjenje banan? Osnovni namen naloge je bil ugotoviti, kako najpogostejši načini hranjenja banan doma vplivajo na njihovo dozorevanje. Da bi to ugotovila, sem 11 dni opazovala zorenje banan v sledečih obravnavah: banane v šopu na prostem, banane v šopu ob jabolku, banane v šopu shranjene v vrečki in v vrečki z jabolkom, posamezne banane v vrečki na prostem in posamezne banane shranjene na prostem ob jabolku. Vse navedene obravnave sem izpostavila sobnim pogojem hranjenja s povprečno temperaturo zraka 22°C in pogojem hladilnika na 1°C. Zorenje sem spremljala na podlagi vizualnega ocenjevanja, fotografiranja, tehtanja, merjenja temperature in vlage pri izbranih pogojih zorenja. Za določanje stopnje zrelosti banan sem sestavila lestvico s stopnjami od 1 (še zelen pecelj) do 10 (rjav olup), postavljeno na podlagi vizualne obravnave banan med samim zorenjem. Ugotovila sem, da so banane na sobni temperaturi zorele hitreje kot v hladilniku. Na sobni temperaturi so najhitreje zorele banane, ki so bile shranjene posamezno, medtem ko so v hladilniku najhitreje zorele banane, ki so bile posamezno shranjene ob jabolku.

Raziskovalna naloga:
Vpliv hranjenja banan na njihovo zorenje
PrenosOgled