Preverjanje smiselnosti izdelave mobilne aplikacije

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Nikolaj Čolić, Žiga Strgar
Islam Mušić

Lotila sva se reševati problem, s katerim se sreča večina ljudi. To je, »ali je smiselno izdelati mobilno aplikacijo?«. Kadar nas prešine kakšna ideja, ne vemo, ali bo ta ideja uspela. Kako to ugotoviti? Vsekakor je treba ljudem oziroma potencialnim uporabnikom postaviti natančno in jasno vprašanje, da dobimo odgovor, ki nam bo koristil pri nadaljnji odločitvi, ali izdelati aplikacijo. Dobila sva idejo, da bi ustvarila aplikacijo, ki bo prikazovala dogodke v mestu. Toda preden sva naredila celotno aplikacijo, sva se hotela prepričati, če bodo potencialni uporabniki aplikacijo uporabljali. To sva ugotovila z anketo. Polovico anketirancev sva spraševala vprašanja povezana s sedanjostjo in preteklostjo in dobila resničen odgovor, ki nama je prišel prav. Drugo polovico pa sva spraševala o prihodnosti. Prišla sva do spoznanja, da bi najino aplikacijo uporabljalo kar nekaj ljudi, zato sva se odločila, da narediva aplikacijo do konca. Poleg aplikacije sva naredila še spletno stran, preko katere bodo ustanove vnašale dogodke, ki se bodo prikazovali na aplikaciji.

Raziskovalna naloga:
Preverjanje smiselnosti izdelave mobilne aplikacije
PrenosOgled