Mestna avantura

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Rok Lesjak, Nejc Rebernjak, Mihael Kvar
Gregor Hrastnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Cilj naše raziskovalne naloge je ugotoviti navade mladih pri potovanju ter posledično razviti mobilno aplikacijo, ki bi prikazala zanimivosti v kraju in vas vodila do njih. Raziskovali smo, ali drži, da mladi od 14 do 23 let med potovanji uporabljajo mobilne aplikacije, a niso povsem zadovoljni z njimi. Raziskali smo tudi, če drži, da bi 60% uporabnikov, ki bi jim aplikacijo predstavili, to aplikacijo hoteli uporabljati. Pri raziskavi smo si pomagali z anketo in landing stranjo. Uporabili smo anketo zaprtega tipa, kjer anketiranci odgovarjajo na vnaprej postavljena vprašanja z vnaprej postavljenimi odgovori. Z anketo smo nameravali ugotoviti navade pri potovanju anketirancev ter kaj pogrešajo pri že obstoječih navigacijskih aplikacijah, da bi vedeli, kaj moramo vključiti v našo, da bi bila za uporabnike bolj uporabna. Z uporabo landing strani želimo promovirati in deloma tudi razkriti našo aplikacijo bodočim uporabnikom na čim bolj slikovit način. Uporabnikom tudi omogočamo, da nam oddajo svoj e-poštni naslov, prek katerega nato lahko pridobijo beta verzijo aplikacije. Mobilna aplikacija bo na nekakšen način igra, zaradi tega predvidevamo, da bo za uporabnike bolj zanimiva. Namen aplikacije je, da uporabnikom prikažemo zanimivosti kraja in ga do njih tudi vodimo, podobno kot v avanturi. Uporabniki bi lahko tudi sami ustvarjali takšne avanture in jih nato naložili, da bodo na voljo za ostale uporabniki, ki bi »avanturo« ocenili in tudi kometirali. Aplikacija je trenutno še v razvoju.

Raziskovalna naloga:
Mestna avantura
PrenosOgled