Poplavna ogroženost Šaleške doline in bližnje okolice

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
geografija
ŠCV, Gimnazija
Jan Vodušek
Zoran Pavšek
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Poplave so ena izmed najbolj pogostih in hudih naravnih nesreč, ki pustošijo v Šaleški dolini, povzročajo veliko materialno škodo in ogrožajo človeška življenja. Največkrat zaradi svojih hudourniških potez poplavlja reka Paka, občasno pa tudi njeni pritoki (npr. poplave jeseni 2012). Poplave so običajno najizrazitejše v spodnjem delu doline, v Metlečah, na sotočju Pake z večjimi pritoki (Bečovnica, Toplica, Florjanščica). Poleg Šaleške doline Paka poplavlja tudi v spodnjem porečju, v občini Šmartno ob Paki. V raziskovalni nalogi smo podrobno raziskali vzroke za nastanek poplav, pogostnost pojavljanja, površine oziroma kraje, ki so najbolj prizadeti in škodo, ki jo povzročajo. S pomočjo geografskih informacijskih sistemov smo podatke analizirali in jih prostorsko predstavili. Šaleška jezera sploščijo ekstremne pretoke vodotokov, ob ustreznem ukrepanju in dodatnih ureditvah pa bi lahko v dosti večji meri služila kot zadrževalnik visokih voda. Zato smo analizirali tudi možnost preusmeritve reke Pake v Velenjsko jezero in ostale možne posege, da bi lahko Šaleška jezera izkoristili v protipoplavne namene.

Raziskovalna naloga:
Poplavna ogroženost Šaleške doline in bližnje okolice
PrenosOgled