Preprečevanje vožnje v nasprotno smer na avtocesti

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
varnost v cestnem prometu
OŠ Polzela
Jan Mogu
Borut Petrič
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Vožnja v nasprotni smeri na avtocesti je dejanje, zaradi katerega lahko ljudje izgubimo življenje. Z raziskovalno nalogo pobliže predstavim problematiko takšne vožnje. V pregledu objav izhajam iz znanih dejstev s tega področja in navajam nekaj statističnih podatkov, ki sem jih predhodno pridobil na Generalni policijski upravi in Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji. Pokažem, da bi bilo smotrno razmisliti o še boljših varnostnih sistemih, ki bi jih v prihodnosti lahko vgradili v avtocestni sistem. Smiselna bi bila vpeljava še ustreznejših preventivnih ukrepov, ki bi voznike opozarjali na pretečo nevarnost – bodisi tiste, ki smer vožnje zgrešijo, bodisi tiste, ki se s takimi vozniki kot nasproti vozečimi na avtocesti lahko tudi srečajo. Pri nalogi postavim nekaj hipotez, ki jih ob njenem nastajanju, zbiranju informacij, zlasti pa pri obdelavi anket v nadaljevanju ali ovržem ali potrdim. Poudarim domnevo, da bi si vozniki želeli imeti še uspešnejši sistem obveščanja, ko se primer takšne vožnje dejansko zgodi v praksi, v nalogi pa podam tudi idejo, kako bi bilo mogoče s pomočjo logike dogodkov dobro razmisliti o implementaciji posebnega sistema elektronskega obveščanja voznikov v primeru vožnje v nasprotni smeri na avtocesti.

Raziskovalna naloga:
Preprečevanje vožnje v nasprotno smer na avtocesti
PrenosOgled