Od izvira do izliva: vodni zakladi Braslovč

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
geografija
OŠ Braslovče
Eva Skok, Maja Vengust, Iza Vodlan
Anja Zahrastnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Voda je naše največje naravno bogastvo, ki pa ga imajo nekateri ljudje za povsem samoumevnega. Naravni vodotoki so kot nekakšni rezervoarji življenja. So nosilci pomembnih ekoloških funkcij, ki so bistvenega pomena pri vzdrževanju življenja na Zemlji. Ideja za temo naše raziskovalne naloge se nam je porodila, ko smo izvedele, da veliko krajanov hodi po vodo h kraškemu izviru potoka Trebnik. Razmišljati smo začele, ali je voda pri izviru sploh pitna. To nas je potem popeljalo po poti raziskovanja, ki smo jo poimenovale Vodni zakladi Braslovč. Najprej smo šle v knjižnico, kjer smo zbrale literaturo o vodovju v Braslovčah. Nato smo šle na teren, kjer smo fotografirale dejansko stanje proučevanih potokov. Podrobno smo raziskale tri potoke v našem kraju: Trnavico, Trebnik in Lagvaj. Poleg tega smo opravile kemijsko analizo vode v vseh treh proučevanih potokih in s tem ugotovile njihovo kemijsko stanje. Ugotovile smo, da so potoki v srednjem toku onesnaženi. To je posledica gnojenja, gospodinjskih odplak in splošnega onesnaževanja. V izviru nismo našle nobenih parametrov, ki bi presegli območje mejne vrednosti. To pomeni, da je voda pitna. Kjer pa ti potoki tečejo skozi obdelovalne površine in naselja, pa se vrednosti parametrov v potoku povečajo. Razmišljale smo o rezultatih naloge. Dokazale smo, da smo ljudje sami krivi za onesnaženost voda. Dobile smo dobro izhodišče za ugotavljanje rešitev, ki bi ponovno vzpostavilo naravno ravnovesje v potokih. Zavedati se namreč moramo, da vode ne potrebujemo samo ljudje, temveč tudi rastline in živali, ki živijo v ali ob njej.

Raziskovalna naloga:
Od izvira do izliva: vodni zakladi Braslovč
PrenosOgled