Po poteh spominov druge svetovne vojne v Braslovčah

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
OŠ Braslovče
Eva Čemažar, Katja Omladič, Katja Rober
Anja Zahrastnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Eden izmed najbolj oboroženih spopadov v zgodovini je prav gotovo druga svetovna vojna. Ob tem pomislimo na strah, grozo in tesnobo. Kar ne moremo si predstavljati, da so to doživeli tudi naši stari starši. Ko smo izvedele, da so se bitke odvijale tudi v našem kraju, nas je to začelo zanimati. Začele smo raziskovati. V knjižnici smo našle knjigo, v kateri so opisani dogodki med drugo svetovno vojno. Najprej smo razmišljale, ali naši vrstniki vedo, kaj se je dogajalo takrat v našem kraju. V ta namen smo jih anketirale. Zanimalo nas je, ali so naši vrstniki seznanjeni, kdo so bili partizani, okupatorji našega kraja in če sploh vedo, da se je najpomembnejša bitka odvijala na Dobrovljah. Ugotovile smo, da večina učencev ve, kdo so bili partizani, vedo tudi, da so bili Nemci okupatorji v Braslovčah in prav tako jih večina ve, da so se partizani bojevali z okupatorji. Skoraj nihče pa ne ve za bitko, ki se je dogajala na Čreti. Naslednja stvar, ki smo jo želele raziskati in predstaviti, so spomini na te težke bitke, taborišča in spomini na tisti grozni čas. Zato smo opravile intervju z ljudmi, ki so doživeli vojno v Braslovčah. Zavedamo se, da so ti spomini boleči. Zamislile smo se nad tem, kar so doživeli takrat. Zavedni in neustrašni ljudje so branili našo domovino in poskrbeli za našo prihodnost. Žalostno je tudi, da naši vrstniki bolj malo vedo o tem. V ta namen smo se odločile, da bomo našo raziskovalno nalogo predstavile tudi njim.

Raziskovalna naloga:
Po poteh spominov druge svetovne vojne v Braslovčah
PrenosOgled