Tujerodne invazivne rastline v Krajevni skupnosti Nazarje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Nazarje
Eva Horvat
Branka Nareks, Marija Sodja Kladnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V Sloveniji tujerodne vrste, zlasti rastline, ki jih je človek namenoma ali nehote prinesel v svoje okolje, že predstavljajo naravovarstveni problem. Prekomerna razširjenost teh rastlin oblikuje neprehodne sestoje in vse bolj izpodriva ali pa zatira rast domačih/avtohtonih rastlin. Zelo veliko tovrstnih rastlin opažam v bližini svojega doma in na celotnem območju Krajevne skupnosti Nazarje. Ker sem velika ljubiteljica narave, mi ni vseeno, kaj se bo dolgoročno zgodilo z našimi avtohtonimi rastlinskimi vrstami. Hitro in nenadzorovano širjenje tujerodnih rastlin me je zaskrbelo in me vspodbudilo k raziskovanju, kako so le-te razširjene v okolici bivališč krajanov Krajevne skupnosti Nazarje in kaj slednji vedo o njih. Zanimalo me je tudi, v kakšne namene jih posajajo in uporabljajo ter ali so z njimi imeli ali pa še imajo kakšno neprijetno izkušnjo. Z raziskovanjem sem želela čim več ljudi seznaniti z nevarnostmi teh rastlin in pravočasno preprečiti nenadzorovan »pobeg« rastlin v naravno okolje. Pri delu sem si pomagala z opazovanjem na terenu, z intervjuji in z anketiranjem različno starih prebivalcev Krajevne skupnosti Nazarje. Anketiranje sem izvedla na dva načina: lastnike individualnih hiš v kraju Nazarje ter prebivalce zaselkov sem anketirala osebno, stanovalcem blokov pa sem ankete poslala na dom. Ugotovila sem, da je večina anketirancev individualnih hiš na svoje vrtove ali v okolici doma namenoma nasadila vsaj dve tujerodni invazivni rastlini in da imajo z njimi precejšnje težave. Pozitivno me je presenetil podatek, da kar 75 % anketiranih želi o teh rastlinah izvedeti čim več. To pa potrjuje, da je moje raziskovanje na pravi poti.

Raziskovalna naloga:
Tujerodne invazivne rastline v Krajevni skupnosti Nazarje
PrenosOgled