Uporaba mobilnega telefona med vožnjo avtomobila

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
varnost v cestnem prometu
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Jakob Rop, Metka Vodušek, David Škulj
Dušanka Colnar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Alexander Graham Bell je leta 1875 izumil telefon. Takrat so bili telefoni stacionarni. Postajali so vedno bolj popularni. Leta 1885 je Karl Benz izdelal prvi avtomobil, leta 1947 pa so vozniki že lahko telefonirali iz avtomobila, vendar je moral biti telefon z žico priključen na vir energije. Prvi pogovor s pravim mobilnim telefonom je leta 1978 opravil Martin Cooper. Sprva so bili mobilni telefoni izredno dragi in so bili tudi statusni simbol. Sčasoma so postajali cenejši, dostopnejši in funkcionalnejši, število uporabnikov mobilne telefonije pa je hitro naraščalo. Danes telefoniramo veliko in povsod, tudi med vožnjo avtomobila. Ker je voznik med telefoniranjem osredotočen na pogovor, običajno slabše opazuje dogajanje na cestišču in v njegovi okolici ter ima daljši reakcijski čas. Izvedli smo dva eksperimenta. S prvim smo potrdili, da naši možgani ne morejo hkrati obdelati vidnih in govornih informacij, z drugim pa, da se zaradi pogovora podaljša reakcijski čas. Med raziskovanjem smo izvedeli, kaj pravi zakonodaja o telefoniranju med vožnjo in da skoraj polovica anketiranih voznikov pogosto uporablja telefon med vožnjo ter da jih večina vozi avtomobil brez naprave za prostoročno telefoniranje. Zaskrbljujoče je, da vozniki vedo, da je telefoniranje v avtu nevarno, a kljub temu telefonirajo.

Raziskovalna naloga:
Uporaba mobilnega telefona med vožnjo avtomobila
PrenosOgled