Vpliv potisne sile na izkoristek sokovnika

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
OŠ Nazarje
Aleksandar Ignjatić, Luka Ganić
Mateja Tevž Srčič, Jožica Bezovnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Ideja za raziskovalno nalogo je nastala doma pri sočenju jabolk, ki so se zataknila in je bilo potrebno uporabiti večjo potisno silo za dokončanje postopka. To nas je napeljalo k razmišljanju o vplivu potisne sile na izkoristek, čas sočenja in maso vloženega sadja. V naši raziskovalni nalogi smo želeli ugotoviti, kakšen je vpliv potisne sile na izkoristek sokovnika, zato smo z dvema primerljivima sokovnikoma sočili enajst vrst sadja in zelenjave. Dva sokovnika smo uporabili z namenom, da pridobimo čim bolj zanesljive rezultate. Primerjali smo izkoristek pri različnih potisnih silah glede na vrsto in maso sadja in zelenjave ter čas sočenja. Pri raziskovanju smo si postavili tri hipoteze. Prvo hipotezo, da je pri uporabi večje potisne sile izkoristek večji, smo deloma potrdili, deloma ovrgli, saj smo ugotovili, da velja le v določenem območju. Drugo hipotezo, da bo pri uporabi večje potisne sile čas sočenja sorazmerno krajši smo ovrgli, saj smo ugotovili, da v nobenem primeru ne drži. Tretjo hipotezo, da bo pri večji masi sadja izkoristek slabši, smo potrdili. Z raziskovanjem omenjenega problema smo hoteli tudi ugotoviti, ali bi lahko naredili korak naprej pri samem razvoju sokovnika in njegovem delovanju.

Raziskovalna naloga:
Vpliv potisne sile na izkoristek sokovnika
PrenosOgled