Jesenska pelodna paša kranjske čebele v Zadrečki dolini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Mozirje
Sara Pungartnik Goličnik, Janez Dolinšek
Blaž Podrižnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V današnjem času se vse bolj zavedamo pomena čebel in čebeljih pridelkov za zdravo življenje. Čebele poleg medičine nabirajo tudi cvetni prah. Ta je zaradi visoke vsebnosti hranilnih snovi izvrstna hrana za prezimovanje čebel ter vzrejo čebeljih ličink. Posebej pomembna je preskrba s cvetnim prahom v jesenskem času, saj cvetni prah predstavlja glavni vir hrane čez zimo. Pri raziskovalnem delu naju je zanimalo, kako so čebele v najini bližnji okolici, torej v Zadrečki dolini, preskrbljene s cvetnim prahom. Cvetni prah oziroma obnožine sva v jesenskem času, in sicer s pomočjo smukalnikov, zbirala na štirih različnih panjih. Zbrane obnožine sva preučila pod mikroskopom. Dobljene rezultate sva sproti zapisovala in jih nato statistično obdelala. Na podlagi dobljenih rezultatov sva ugotovila, da se vrstna in številska zastopanost cvetnega prahu posameznih rastlinskih vrst spreminja tako med dnevi kot med panji. Na to raznolikost vplivajo predvsem temperatura, organiziranost čebelje družine in razpoložljivost cvetočih rastlin. V času najinega raziskovanja je bila na raziskovalnem območju edina kultivirana cvetoča rastlina ajda. Zanimalo naju je, če čebele nabirajo tudi ajdin cvetni prah ter v kakšnih količinah. Naredila sva tudi anketo o ozaveščenosti ljudi glede povezave med čebelami in ajdo. Ajda je v Sloveniji ena izmed redkih poljščin, ki cveti tudi jeseni, njen cvetni prah pa je eden izmed najkvalitetnejših. Priporočljivo bi bilo, da kmetje sejejo več ajde in s tem omogočajo kvalitetno jesensko pašo čebelam, s tem pa pripomorejo k boljšemu prezimovanju čebel.

Raziskovalna naloga:
Jesenska pelodna paša kranjske čebele v Zadrečki dolini
PrenosOgled