Kako živali vplivajo na ljudi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Petja Plamberger, Monika Majerič
Danica Verdev
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Vloga živali se je s časom spreminjala; najprej so jih ljudje imeli za hrano in obleko; s časoma pa so si pridobile sloves naših najboljših prijateljev. Najin raziskovalni problem je bil, kako živali vplivajo na človeka. Z najino raziskovalno nalogo sva želeli dokazati, da živali na človeka vplivajo pozitivno. Želeli sva ugotoviti tudi, koliko učenci na naši šoli poznajo terapije z živalmi in kakšen odnos do živali imajo, katerih živali se bojijo in katere imajo radi. S pomočjo ankete sva želeli ugotoviti, kako pogosto so živali prisotne v naših družinah. Zanimalo naju je, ali se najstniki na naši šoli aktivno vključujejo v skrb za živali. Otroci se ob živali, ki jo imajo radi, učijo skrbi za druge ter odgovornosti. Ob tem pa sva se vprašali tudi, ali v povračilo tudi ljudje bolj skrbimo za svoje domače živali kot pred leti. S tem vprašanjem pa sva se obrnili na veterinarja g. Milana Matka. Spoznali sva, da se večina ljudi ob živalih počuti prijetno. Mnogo sva izvedeli tudi o uporabi živali v terapevtske namene. Ob pogostih in rednih stikih z živalmi je dokazano izboljšanje zdravstvenega stanja bolnika, s čimer se zmanjša potreba po protibolečinskih zdravilih in pomirjevalih. Taka terapija pa zviša tudi samozavest in pomaga pri vključevanju v družbo. Obisk živali v domu za ostarele, bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, kjer varovanci bivajo dalj časa, vnašajo dobrodošlo spremembo. Izboljšuje psihično in fizično zdravje človeka, premaguje stres, poskrbi za zadovoljstvo. Koristno jih lahko vključimo tudi v učni proces v osnovni šoli.

Raziskovalna naloga:
Kako živali vplivajo na ljudi
PrenosOgled