Sodobno klepanje kose

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
aplikativni inovacijski predlogi in projekti
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Timotej Kreft
Boštjan Ketiš
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Klepanje kose je potrebno že, odkar so ljudje iznašli železo in ga uporabili za košnjo trave. Rezilo kose sklepamo tako, da s klepalnim kladivom udarjamo po rezilu, ki je naslonjeno na klep. V raziskovalni nalogi smo želeli izdelati strojni klep. Primerjali smo izgled ročno in strojno sklepane kose. Naredili smo načrt izdelave strojnega klepa. Narisali smo načrt z Mastercamom in s CNC strojem izdelali posamezne dele strojnega klepa. Nato smo sestavili strojni klep. Preizkusil smo, kakšno je klepanje z ročnim načinom in s strojnim klepom ter primerjali obdelavo. Primerjali smo površino rezila kose na ročnem in strojnem načinu. Izdelali smo strojni klep. Kosa je vizualno lepše sklepana na sodobnem klepu kot z ročnim klepanjem. Mogoče je izdelati učinkovit strojni klep. Na podlagi slik lahko sklepamo, da je klepanje s strojnim klepom primerljivo z ročnim klepanjem.

Raziskovalna naloga:
Sodobno klepanje kose
PrenosOgled