Pripadnost Slovencev

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Tjaša Srotič
Anja Bregar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V zadnjem času v novicah večkrat slišimo ali beremo o tem, da veliko mladih zapušča Slovenijo in se odpravlja v tujino. Pogosti so tudi komentarji, da bi se na radiu moralo vrteti več slovenske glasbe v primerjavi s tujo. Trgovci pri živilskih izdelkih vidno označujejo in reklamirajo slovensko poreklo. Začela sem razmišljati, koliko cenimo stvari povezane z našo domovino. V svoji raziskovalni nalogi sem želela ugotoviti, koliko se učenci moje šole čutijo pripadne svoji državi. Zanimalo me je, kolikšna je navezanost na izbrane kraje, kako ponosni so na določene stvari povezane s Slovenijo ter kako bi učenci opisali Slovence kot narod. Ugotavljala sem tudi ali učenci pri poslušanju glasbe, gledanju filmov in izbiri hrane dajejo prednost slovenskemu ali tujemu poreklu. Zanimalo me je še, ali imajo radi šolski predmet slovenski jezik, kako pomembno se jim zdi obvladovanje pravil slovenskega jezika v vsakdanjem življenju ter ohranjanje jezika, navad in običajev v prihodnosti. Preverila pa sem, kako verjetno se jim zdi, da bi zapustili Slovenijo in zaživeli v tujini.

Raziskovalna naloga:
Pripadnost Slovencev
PrenosOgled