Vpliv barve žime violinskega loka na zvok

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
glasba
OŠ Polzela
Lara Sonjak
Milica Novak, Andraž Slakan
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Namen moje raziskovalne naloge je bil ugotoviti različnost zvoka pri različnih barvah žime. Goslarski mojstri so v stoletjih svojega ustvarjanja gotovo poznali skrivnosti zvoka violine, ki me prevzame, kadar koli ga slišim. Poglobila sem se v zgodovino violine in violinskega loka. Danes izdelujejo violinske loke iz različnih materialov, žima pa je še vedno naravna - konjska. Moji pripomočki pri raziskovanju so bili različni violinski loki, z belo ter črno barvo žime. Violinski loki so bili različnih cenovnih razredov. Z njimi sem poskušala prepoznati razlike zvokov. Te razlike so nastale zaradi različnih vrst žime, njene obdelave in uporabe različnih vrst kolofonije, ki strune violine zanihajo z različno stopnjo jakosti. Žimo sem primerjala tudi pod mikroskopom. Pri poskusih sem uporabljala naravno žimo (nepredelano žimo konja iz mojega okolja) in obdelano žimo mongolskih mustangov. Primerjala sem tudi nenamazano žimo in žimo, namazano s kolofonijo. Obiskala sem tudi goslarja, ki mi je nazorno prikazal postopek ožimljanja violinskega loka s predelano, beljeno žimo mongolskega mustanga. Pri tem je podrobno opisal značilnosti dobro izdelanega in ožimljenega loka.

Raziskovalna naloga:
Vpliv barve žime violinskega loka na zvok
PrenosOgled