Ekoremediacijski vrt

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
ŠCV, Rudarska šola
Jernej Ranc, Maruša Sevšek
Nada Pirnat

Za to raziskovalno naloga sva si izbrala ekoremediacijske rastline, ki jih gojimo na šolskem ekoremediacijskem vrtu. Z njo bi rada dokazala biološko učinkovitost teh izbranih rastlin v procesu čiščenja onesnaženih rastnih podlag, ki ima zelo praktično uporabo. Izziv nama predstavlja odlagališče elektrofiltrskega pepela, ki je v naši bližnji okolici. To odlagališče pepela, ki je posledica energetske izrabe premogov, predstavlja zaradi vsebnosti radioaktivnih kovin, predvsem svinca, potencialno nevarnost za okolico (živa bitja, podtalnico ..). Učinkovita ekoremediacijska rastlina, ki je sposobna akumulirati iz podlage radioaktivne snovi in esencialne kovine, je navadni trst. Navadni trst je zelnata trajnica, ki uspeva po vsem svetu, ponekod se pojavlja tudi kot kulturna rastlina. Potrebuje vlažno rastišče, dobro pa prenaša tudi občasno zastajanje vode. Raste lahko v senci, polsenci ali pa na soncu. Sposobna je čistiti vodo in iz nje odstraniti radioaktivne snovi, organske snovi in esencialne kovine. Izvajava tudi razne eksperimente, ki bodo pokazali vpliv na rast in razvoj navadnega trsta v različnih mešanicah hranil in pepela. Poleg rastnih pogojev rastline spremljava tudi kemijske parametre v rastnih podlagah, ki jih določiva kvantitativno. Eksperimente izvajama tako, da iz ene posode vzameva vzorec, ga raztopiva v vodi in nato s filtriranjem ločiva trše in večje delce od raztopine. Nato tej tekočini izmeriva pH in ostale kemijske parametre. Na takšen način sva zbrala podatke za najino raziskovalno nalogo.

Raziskovalna naloga:
Ekoremediacijski vrt
PrenosOgled