Matematika skozi vsakdan in v računalništvu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
naravoslovne vede
matematika
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Žiga Prasnic, Jan Hlačun
Marjetka Herodež

Že v prazgodovini je imela matematika velik pomen. Ljudje so se borili za preživetje in si razlagali naravne pojave. Izmislili so si znake za števila in jih prenašali iz roda v rod, tako se je začelo štetje. Matematika pa se ni začela s človeštvom, marveč s samo mati naravo. Že narava ima prečudovite matematične vzorce, tukaj je še neskončnost vesolja, elipse, razumevanje takšnih in drugačnih pojavov. Praktično vsepovsod se najde znanje matematike. V tej raziskovalni nalogi smo proučevali števila, njihove pomene in verjeli ali ne, vplive na ljudi. Takšno število je npr. število 13. Potem smo se osredotočili na linearno in kvadratno funkcijo ter enačbo, logaritme, kotne funkcije in pogledali, kje vse se to znanje tudi uporablja. Raziskali smo naš vsakdan ter naravo. Ugotovitve so nas presenetile in šele tedaj smo se zares zavedali pomena besede matematika. Na koncu smo se osredotočili na računalništvo, ki ga brez matematike ne bi bilo. Računalnik dela izključno v binarnem sistemu, v tej igri je delo z ogromnimi števili, ki ga zmore samo računalnik. To je čudež človeškega znanja/inteligence.

Raziskovalna naloga:
Matematika skozi vsakdan in v računalništvu
PrenosOgled