Ali uporabljate mapo dosežkov?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Matic Šincek
Simon Konečnik, Islam Mušić
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Ljudje se vsakodnevno soočamo z izzivi, sprejemamo odločitve in dosegamo cilje, ki so nam v življenju pomembni. Lahko govorimo o učencih, dijakih ali študentih, ki dosegajo neke rezultate in prejmejo spričevala, potrdila, priznanja ... Dosedanje raziskave kažejo, da dokumente večinoma shranjujejo v kartonaste mape, marsikdaj so ti dokumenti nesistemsko shranjeni na več mestih, nemalokrat se izgubijo ali poškodujejo. Redki pa svoje dokumente digitalizirajo in shranjujejo na splet. Srednja šola, ki jo obiskujem, vzpodbuja dijake že na začetku izobraževanja in jim pojasni, zakaj je vredno voditi svojo mapo dosežkov. Znanja o tem, kako se mapa vodi v papirni in/ali v elektronski obliki dobimo vsi, kako pa dijaki potem to obvezo vzamemo zares, je pa predvsem naša odgovornost. Iz dosedanjih raziskav sem ugotovil, da vodenje mape dosežkov pozitivno vpliva na profesionalni razvoj vsakega posameznika. Pomembno je tudi to, da nas vodenje takšne mape spremlja tudi po zaključku formalnega izobraževanja. Govorimo o dejavnikih, ki vzpodbujajo osebni profesionalni razvoj. Moja raziskava je osredotočena na elektronsko mapo dosežkov. Pregledal sem obstoječe elektronske sisteme za vodenje mape dosežkov in ugotovil, da nam dijakom dostopni sistemi nimajo dobre uporabniške vrednosti. To me je vzpodbudilo k izdelavi lastnega sistema, ki bi odpravil to vrzel. Naredil sem lastno aplikacijo, jo predstavil uporabnikom in opravil raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov.

Raziskovalna naloga:
Ali uporabljate mapo dosežkov?
PrenosOgled