Kako razumeti otroke z Downovim sindromom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
pedagogika
ŠCV, Rudarska šola
Nuša Ferk, Janja Zabukovnik
Vlasta Čukur, Petra Podkrižnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Ali ste že srečali otroka z Downovim sindromom? Ne! Midve sva ga. Opažava, da je v današnjem svetu čedalje več otrok s posebnimi potrebami in med njimi so tudi otroci z Downovim sindromom. Zaradi tega sva se odločili, da izdelava raziskovalno nalogo o teh otrocih in jih tako pobliže spoznava. Downov sindrom je genetska nepravilnost na 21. kromosomu – oseba ima na tem mestu namesto dveh kromosomov tri. Odločili sva se, da bova s temi otroki (deklica in dva dečka) izvedli pet vaj. Te vaje so izdelane na podlagi telesne motorike in razumevanja. Ena izmed vaj zahteva, da povežejo slike živali z njihovim bivalnim okoljem. Izvedli pa sva tudi anketo, s katero sva preverili ozaveščenost ljudi o tej genetski okvari, kako družba sprejema te otroke, ali poznajo koga s tovrstno kromosomsko okvaro ... Pri vaji povezovanja slik živali z njihovim domovanjem je bila uspešna samo deklica, fanta pa sta imela po eno ali dve napačni povezavi. Pri anketi sva ugotovili, da večina anketirancev pozna Downov sindrom in da le majhen odstotek vprašanih pozna koga s to kromosomsko okvaro. Večina anketirancev bi po videzu prepoznala otroka z genetsko nepravilnostjo na 21. kromosomu. Ob koncu druženja s temi otroki in dela z njimi sva ugotovili, da so zelo prijetni in prisrčni.

Raziskovalna naloga:
Kako razumeti otroke z Downovim sindromom
PrenosOgled