Električno kolo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika, elektronika in robotika
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Aron Koca, Aleksander Pešec
Peter Vrčkovnik, Matjaž Žerak
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Najpogostejši način prevoza, ki ga ne poganja kakršenkoli motor so kolesa. A to se že spreminja, saj ljudje želijo imeti dodatno pomoč pri vožnji. Zato se vsak mesec povečuje procent uporab koles z elektropogonon. Glede na izbrano vožnjo, lahko si jo že predhodno nastavimo, nam aplikacija izračuna ali so baterije dovolj polne za izbrano vožnjo in koliko časa bomo potrebovali za dosego končnega cilja. Med vožnjo lahko opazujemo, kje se trenutno nahajamo in stanje baterij. Prav tako nam aplikacija sporoča, kje so prazna aktivna mesta, glede na našo trenutno lokacijo. Že narejena kupljena električna kolesa so tehnično naprednejša, cenovno dražja ter manj modularna kot doma narejena. Najino kolo poganja elektromotor, ki je izbran glede na premer zadnjega kolesa in zobnikov, ter dva akumulatorja. Krmilni sistem je sestavlja krmilno vezje Arduino. Na krmilno vezje lahko povežemo že kupljene module, ali pa samogradnje, kar nama omogoča dodaten razvoj. Namen raziskovalne naloge je izdelati električno kolo in mobilno aplikacijo. Aplikacija omogoča pregled aktivnih točk za izposojo koles, stanje baterije na posameznem kolesu in izračun parametrov za izbrano pot. Ko pa na aktivni točki, lahko z mobilnim telefonom odklenemo izbrano kolo, mobilni telefon odložimo v zato pripravljen nastavek in spremljamo parametre na poti. Meniva, da bi tovrsten sistem vplival na dober izkoristek in prihranil čas ljudem pri izbiri aktivnih točk poti.

Raziskovalna naloga:
Električno kolo
PrenosOgled