Ljudska ali avtorska legenda?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
etnologija, turizem
ŠCV, Šola za storitvene dejavnosti
Klara Nahtigal Obšteter, Tea Voglar
Nataša Meh Peer, Petra Ramšak
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Najbrž je vsakdo od nas že kot otrok rad poslušal pravljice in z veseljem in otroško radovednostjo prisluhnil zgodbicam iz naših krajev, ki so jih pripovedovali dedki in babice. Tako si je v svoji glavi lahko ustvaril nov, domišljijski svet, ki ne pozna meja. Prav tako navdušeni nad pravljičnimi stvarmi in bitji sva s sošolko, zato sva se odločili zasnovati in ustvariti raziskovalno nalogo, ki temelji na mitih in legendah v naši Šaleški dolini, ki sva jih poznali iz pripovedovanj, malih knjižic Roka Polesa in tudi predstave Mitosled. Najprej sva se odpravili v knjižnico, kjer sva pridobili potrebno literaturo, saj sva izhajali iz hipoteze, da so znani liki Roka Polesa (Poskok, Pozoj…) njegovo avtorsko delo in prav tako iz hipoteze, da so takšni tudi liki iz predstave Mitosled (Atlantidov Škalček, Krtek…). Po prebranem sva ugotovili, da temu ni tako in da izhajajo liki iz znanih ljudskih legend in mitov, so pa izvrstno aplicirani na Šaleško dolino, njeno naravno in kulturno dediščino. Ti liki so lahko izredno zanimivi tudi za pripravo turističnih animacij in zato sva razvili turistični produkt - avtorsko pravljico, turistični spominek in turistično ponudbo - zato ima naloga tudi uporabno vrednost.

Raziskovalna naloga:
Ljudska ali avtorska legenda?
PrenosOgled