Pojav utripanja pri sodobnih LED-sijalkah

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika, elektronika in robotika
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Jure Cehner, Jaka Blagotinšek, Admir Smajić
Matjaž Žerak

Ste že kdaj opazili utripanje LED- ali varčnih sijalk, čeprav so bila stikala izklopljena? Tega gotovo ne morete opaziti pri žarnicah, ker se to dogaja le pri sodobnih kompaktnih in LED-sijalkah. No, mi smo to opazili in si zastavili cilj, da bomo problem raziskali. Dela smo se lotili najprej teoretično in informacije iskali po svetovnem spletu in literaturi. Najprej smo sklepali, da je za ta pojav kriva indukcija, ki se pojavlja v vzporednih potekajočih se vodnikih. Z razstavitvijo LED-sijalke smo ugotovili, da se v grlu sijalke nahaja usmerniško vezje. Po kratkem posvetu in razmisleku smo prišli do ideje, da bi bil možni krivec za utripanje kondenzator. Opravili smo preizkus, da bi ugotovili, kaj od naštetega povzroča utripanje. Po vseh preizkusih smo ugotovili, da se pojavi utripanje samo pri vzporedni vezavi tlivke k stikalu. Meritev smo se lotili najprej v inštalacijskem boksu, kjer smo zvezali preprosti enopolni stik, s katerim smo poustvarili pogoje, pri katerih je moderna LED-sijalka začela utripati. Najprej smo z univerzalnim inštrumentom izmerili, kakšen tok teče skozi tlivko in LED-sijalko pri izklopljenem stikalu. Nato smo na izhodu usmerniškega dela vezja razstavljene sijalke izmerili napetost z univerzalnim inštrumentom. Ker smo opazili, da meritev ni dovolj točna, smo za večjo natančnost uporabili osciloskop in Labview DAQ merilno kartico. Naši rezultati meritev so pokazali, da je za utripanje LED- in varčnih sijalk kriva tlivka in kondenzator v grlu usmerniškega vezja.

Raziskovalna naloga:
Pojav utripanja pri sodobnih LED-sijalkah
PrenosOgled