Koliko električne energije privarčujem z varčno rabo energije v gospodinjstvu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
energetika
ŠCV, Strojna šola
David Rajh
Andrej Vasle

Za ohranjanje našega planeta moramo biti seznanjeni s porabo električne energije posameznih aparatov in biti ozaveščeni o različnih varčevalnih ukrepih glede velike porabe električne energije, saj bomo le na ta način ohranili naravo in naravne vire na našem planetu. Z uporabo aparatov, ki porabijo manj električne energije, tako prispevamo k ohranitvi okolja. Nakup posameznega aparata je zelo težaven, z znanjem o porabi električne energije, energijskih razredih, kaj pomeni stanje pripravljenosti in varčevalnimi ukrepi, pa lahko laže izberemo tisti aparat, ki je energijsko varčen z vseh vidikov. Za raziskovalno nalogo sem uporabljal profesionalni merilnik za merjenje porabe električne energije, ki lahko odkrije »požiralca« električne energije v našem gospodinjstvu. Porabo električne energije sem opazoval 24 ur na merilniku za merjenje stroškov porabe električne energije. Merilnik je prikazoval: kilovatno uro (kWh) in čas (h). Ugotovil sem, kateri gospodinjski aparati porabijo največ in kateri najmanj električne energije. Ugotovil sem, da je zelo pomembno, da je aparat energijsko varčen, to pa je odvisno od moči in starosti aparata.

Raziskovalna naloga:
Koliko električne energije privarčujem z varčno rabo energije v gospodinjstvu
PrenosOgled