Šport kot mehanizem zgodnje integracije otrok s posebnimi potrebami

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
ŠCV, Gimnazija
Nina Aberšek
Stanko Blatnik, Sanja Selimović
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Otroci s posebnimi potrebami so večkrat izločeni iz družbe in postavljeni na njen rob, kar ni prav. Dobro bi bilo, če bi bili brez odpora sprejeti med ljudmi, saj bi to ugodno vplivalo na njihov razvoj in počutje. Znano je, da šport povezuje ljudi, zato smo postavili hipotezo, da prav šport omogoča lažjo integracijo otrok s posebnimi potrebami. Skupaj z ostalimi prostovoljci sem se udeležila učenja plavanja teh otrok in spoznala, da je šport zagotovo zelo dober način zbliževanja z njimi. Da bi dosegli višjo stopnjo inkluzije, je potrebno v družbi najprej izboljšati osveščenost o njih. Med vzgojiteljicami in učiteljicami prve triade osnovne šole sem izvedla anketo o tem, koliko znanja so med formalnim izobraževanjem pridobile o otrocih s posebnimi potrebami, če bi želele več informacij o njih in podobno. Po izvedeni anketi sem ugotovila, da anketirane v času študija niso dobile dovolj znanja o otrocih s posebnimi potrebami. V raziskovalni nalogi je zapisano tudi, kaj sploh so posebne potrebe in o empatiji do otrok z njimi. V šoli smo pri razredni uri izvedli teste empatije, s katerimi smo skupaj s sošolci in sošolkami spoznali nam prej nepoznane občutke, kako je, če ne slišiš, ne vidiš ali imaš prirojeno okvaro v delovanju mišic. Po testiranju so sodelujoči izpolnili še kratko anketo o občutkih in o tem, kako zdaj gledajo na otroke s posebnimi potrebami. Ugotovila sem, da izvajanje testov empatije v šolah lahko pomembno prispeva k zgodnji integraciji otrok s posebnimi potrebami. Ti dandanes predstavljajo manjšo tabu temo, kot so jo pred leti, a vseeno bomo kot družba morali še veliko delati na grajenju odnosov z njimi.

Raziskovalna naloga:
Šport kot mehanizem zgodnje integracije otrok s posebnimi potrebami
PrenosOgled