Jezikovna podoba oglaševalskih besedil

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
slovenski jezik
OŠ Šempeter v Savinjski dolini
Neža Četina, Jana Ušen
Valentina Toman Čremožnik, Barbara Cotič Papotnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Življenja brez oglaševanja/oglasov si ne znamo več predstavljati. Sestavljalci in oblikovalci oglasov so prepričani, da je v ospredju likovna podoba in zbujanje pozornosti pri naslovniku, a, žal, pogosto ne upoštevajo lektorjev. Z nalogo želimo opozarjati na jezikovne in pravopisne napake v oglasih ter razložiti, zakaj je (ne)namerna napačna raba škodljiva/dobra za (mlade) bralce in njihovo splošno rabo knjižnega jezika, tudi dolgoročno, na pomembnost upoštevanja pravopisnih in slovničnih pravil. Raziskovalna naloga prinaša zbrane raznovrstne in najpogostejše pravopisne pojave ter jezikovna sredstva – oglasne stileme, v tiskanih prodajnih katalogih. Ob raziskovanju se pokaže, da je to koristno, saj dobijo priznanje in zadoščenje tisti oglaševalci, ki jim je pravilna jezikovna podoba oglasov pomemben element, hkrati pa so k izboljšanju le-te spodbujeni vsi drugi, ki so ji doslej posvečali manj pozornosti. To je pomembna izkušnja tudi za jezikoslovce, ker dobijo vpogled, kje v praktični rabi so pravopisne zadrege največje, in hkrati odgovor, ali so ta vprašanja tudi zajeli in jih zadovoljivo pojasnili v priročnikih, da uporabnika ne puščajo zmedenega. Tovrstna vzpostavitev prvega stika med oglaševalci in jezikoslovci prinaša možnosti sodelovanja pri projektih. V njih bi lahko ugotavljali ne samo primanjkljaje, ampak tudi presežke oglaševalskega jezikovnega oblikovanja v slovenščini, ki kaže svojo izrazno moč – inovativnost in dosežke, uvrstljive v vrh evropskega oglaševanja.