Varjenje brez obrizgov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika
ŠCV, Strojna šola
Jernej Razdevšek, Tilen Zrimšek
Jožef Hrovat
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Varjenje danes spada med najpomembnejše postopke spajanja materialov v nerazdružljivo zvezo. V svetu je poznanih več kot 100 različnih postopkov varjenja, ki se razlikujejo glede na tip energije, ki je potreben za taljenje, glede na tehniko varjenja in namen varjenja. Vsem postopkom pa je enako nekaj: kakovost zvarjenega spoja mora biti popolna (100 %-na), saj so večinoma varjene konstrukcije tiste, ki prenašajo najtežje obremenitve in bi porušitev lahko imela katastrofalne posledice. Na kakovost zvara pa vpliva množica faktorjev, med katerimi je tudi brizganje taline v okolici zvara in prav ta napaka je predmet najine raziskovalne naloge. Varilni obrizgi so zelo pogost pojav pri obločnem varjenju. To je brizganje kapljic, ki nastanejo iz staljenega materiala. Ti obrizgi povzročijo številne probleme ter vplivajo na kvaliteto varjenja, ker se lepijo na orodja, poškodujejo lahko oblačila in kožo delavcev, izgublja se material iz zvara, ob zvaru nastane groba površina. Varilne obrizge povzročijo varilni parametri, kot so: varilna napetost, varilni tok, vrsta zaščitnega plina, količina zaščitnega plina, tehnika varjenja, čistoča materiala in še bi lahko naštevali. Nekaj napotkov za izbiro varilnih parametrov, da bo obrizgov čim manj, pa sva s sošolcem raziskala in opisala v raziskovalni nalogi. Celoten potek preiskav sva snemala in arhivirala.