Haptična robotska roka

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika, elektronika in robotika
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Nik Plešivčnik, Žan Zager
Peter Vrčkovnik, Sašo Gnilšek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Za to raziskovalno nalogo smo se odločili, saj smo želeli podrobneje raziskati področje haptične avtomatizacije in njene aplikacije v naš vsakdan. Strinjali smo se, da izdelamo in testiramo prototipa haptične robotske roke. Raziskovali smo: pripravo, material, obliko ohišja, optimiziranje flex senzorjev, krmilno vezje in program za krmiljenje robotske roke. Za model roke smo se odločili za 3D-tisk in za mehansko premikanje preko servomotorjev. Za glavno hipotezo smo postavili ceno, saj je cilj dostopnost te tehnologije širšim skupinam ljudi. Flex senzorje smo sestavili sami, saj bi ob nakupu presegli našo ciljno ceno. Za optimizacijo smo sestavili in testirali tiskanino delilnika napetosti. Test senzorjev je bil zadostno natančen za nadaljevanje raziskovanja. Servomotorje smo dodelali in jim omogočili večji kot premika. Vse dele smo sestavili, napisali program Arduino ter testirali končni izdelek. Test je pokazal učinkovit premik in posnemanje gibov. Zaključili smo z uspešno raziskavo, ki je potrdila nekaj naših hipotez in nekaj ovrgla. Upamo, da bo naša raziskava pomagala onemoglim, ki potrebujejo robotski nadomestek in bo pripomogla k razvoju tovrstne tehnologije. Za nadaljnjo raziskovanje bi lahko ob večjem proračunu izdelali kvalitetnejši izdelek, prototip pa je dobra osnova za raziskovanje.