Nebesedna komunikacija med učenci in učitelji v osnovni šoli

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija
OŠ Gorica
Nina Ramšak, Vita Višič
Andreja Vintar, Branka Mestnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Komunikacija je sporočanje, ki poteka verbalno oz. besedno ter neverbalno oz. nebesedno. V življenju se srečujemo z obema oblikama. V naši raziskovalni nalogi smo se osredotočili na nebesedno komunikacijo med učenci in učiteljem. Gre za komunikacijo brez uporabe besed, ki pogosto dopolnjuje besedno govorico in poteka s pomočjo posameznega dela telesa, zlasti obraza. Z njo povemo veliko več kot z besedami, čeprav se navadno tega niti ne zavedamo. Pomembna je, ko smo obdani z ljudmi, še posebej pa je prisotna v šoli in je pomemben del procesa sporazumevanja. Učenci pri učiteljih takoj opazijo, kakšne volje so ob vstopu v učilnico, vse to pa sporočata njihova drža telesa in mimika obraza. Med šolsko uro je prisotna najpomembnejša oblika nebesedne komunikacije, to je očesni stik; učenec pokaže svoj odnos nezavedno (razume oz. zna snov, želi besedo ali pozornost). Tudi učitelj lahko z očesnim stikom učencu nekaj sporoči. Pogosto učitelji in učenci uporabljajo obrazno mimiko. Besedno razlago snovi učitelj podkrepi s kretnjami rok. Z raziskovalno nalogo smo predstavili pomen nebesedne komunikacije med učenci in učiteljem. Organizirali smo razgovor s psihologi (okrogla miza), ki so nam utemeljili in razložili to zelo pomembno, a pogosto neopaženo sporazumevanje, s katerim podpremo in dopolnimo besedni govor, izražamo svoja čustva in stališča. Oblikovali smo zloženko z nebesednimi igrami (npr. pantomima), na podlagi katerih smo spodbudili, osmislili nebesedno komunikacijo v šoli.