Zamenjajmo bencin s plinom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika
OŠ Gustava Šiliha
Luka Lah
Damijan Vodušek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Potrebe po energiji so obstajale vedno, s časom pa se potrebe po njih še povečujejo. Spreminjajo se prav tako viri energije. Po industrijski revoluciji se je začela močno povečevati poraba fosilnih goriv, kot so premog, plin in nafta, to pa posledično vidimo kot globalno segrevanje. Večina avtomobilov, ki deluje na dizel ali bencin, ima ob izgorevanju goriva velik izpust toplogrednih plinov. V zadnjih letih je alternativa bencinu postal utekočinjen naftni plin ali LPG (liquid petrol gas). Predelava avtomobila na LPG bi zmanjšala izpust toplogrednih plinov v ozračje. LPG spada med neobnovljive vire energije, a je mnogo čistejši od ostalih dveh, hkrati pa tudi cenejši v primerjavi z njima. Zaradi drugačne strukture ogljikovodikov bo avtomobil na LPG povzročil manjše onesnaženje glede na bencin ali dizel. Prišel sem do ugotovitve, da avtomobili na LPG pogon povzročijo približno 25 % manj emisij toplogrednih plinov glede na motor z bencinskim pogonom in skoraj 20 % manj emisij od motorja na dizelski pogon.