Parametrično modeliranje in animacija krivulj v Blenderju s Pythonom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Gal Lindič, Elijah Benjamin Hlastan, Boris Pirečnik
Nedeljko Grabant
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V raziskovalni nalogi je na kratko predstavljeno 3D-okolje Blender in programski jezik Python. Predstavljeno je pisanje skript Python v Blenderju za ustvarjanje uporabniškega vmesnika za parametrično modeliranje in animacijo 3D-modelov. V raziskovalni nalogi smo preverili zastavljene hipoteze o poznavanju parametričnega modeliranja med srednješolci, o primernosti Pythona za učenju osnov parametričnega modeliranja, o ustvarjanju preprostih animacij krivulj s skriptami Python, o možnosti ustvarjanja fizikalnih pojavov s skriptami Python ter o obogatitvi matematičnega pouka z ustvarjanjem matematičnih objektov s parametričnim modeliranjem v Blenderju. Potrjevanje hipotez je temeljilo na anketi in ustvarjanju skript Python za parametrično modeliranje v Blenderju in s praktičnem delom programiranja.