Inventarizacija navadnega, planinskega in velikega pupka v Biba jezeru in bližnjem kalu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Gorica
Nika Jenko, Nika Višnar
Gabrijela Triglav Brežnik, Branka Mestnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Raziskovalna naloga temelji na inventarizaciji navadnega, planinskega in velikega pupka v Biba jezeru in bližnji kali na Menini planini, območje Natura 2000. Med raziskovanjem smo se osredotočili na prepoznavanje različnih vrst pupkov in njihovih habitatov. Prva faza raziskovalnega dela je potekala na terenu tri dni. Po pregledu, opisu kopenskega in vodnega habitata, smo v jezero Biba in bližnjo kal postavili deset Ortmannovih pasti z različnimi vabami. Ujetim osebkom smo določili vrsto, spol, velikost, lokacijo in vrsto vabe, na katero so se ujeli. Podatke smo sproti evidentirali, fotografirali posamezne vrste osebkov. Ujete pupke smo po inventarizaciji spustili nazaj v njihov habitat. V postavljene pasti se je v obeh nočeh ujelo 223 osebkov – prisotnost velikega števila pupkov na proučevanem območju. Največ ujetih pupkov v Biba jezeru je vrste veliki pupek, sledili so planinski pupki in navadni pupki. V kali so prevladovali planinski pupki, nato veliki pupki in navadni pupki, ki jih je bilo v kalu več kot v Biba jezeru. V pasti se je ujelo več pupkov ženskega spola pri vrstah veliki in planinski pupek. Kot najbolj učinkovita vaba so bila zajčja jetrca, saj se je največ osebkov ujelo v past s to vabo. Po opravljeni terenski raziskavi sta sledila pregled literature, virov ter urejanje in predstavitev dobljenih podatkov. Raziskava je tako potrdila hipotezo, da sta Biba jezero in bližnja kal zelo primerna habitata za razvoj in razmnoževanje treh vrst pupkov.

Raziskovalna naloga:
Inventarizacija navadnega, planinskega in velikega pupka v Biba jezeru in bližnjem kalu
PrenosOgled