Primerjava nelinearnih elektrotehniških stikalnih elementov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika, elektronika in robotika
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Matej Meža
Dejan Zupanc

Namen raziskovalne naloge je bil spoznati tri različne polprevodniške elemente, jih med seboj primerjati po delovanju, izgubah in izbrati najboljšega oziroma najustreznejšega za uporabo v danem analognem vezju. Takšna primerjava je pomembna zlasti pri razvijanju vezij, kjer moramo vezje narediti čim bolj učinkovito z najmanjšimi možnimi izgubami in pa čim manj zahtevno zaradi sestave končnega izdelka. Odločil sem se, da bom za vezje uporabil dve navadni žarnici, ki potrebujeta sorazmerno veliko napetost in velik tok, da lahko svetita s primerno svetilnostjo. Ti dve žarnici bi vklapljal z veliko manjšo napetostjo in tokom iz krmilnega vira. Izvedel sem poskuse z vsemi tremi elementi, vezanimi kot stikala v danem vezju in nato izbral najustreznejšega. Primerjal sem bipolarni tranzistor, MOSFET tranzistor in triac. Za najustreznejšega se je izkazal MOSFET tranzistor z najmanj izgubami in z najmanj potrebnimi dodatnimi komponentami za sestavo vezja.

Raziskovalna naloga:
Primerjava nelinearnih elektrotehniških stikalnih elementov
PrenosOgled