Domačija Pustatičnik

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
etnologija
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Kaja Česko, Tomaž Hudales
Vesna Vranješ Koprivnikar, Jožica Apšner
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Sva devetošolca Kaja Česko in Tomaž Hudales iz Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda. Idejo o raziskovanju domačije Pustatičnik sta nama dali učiteljici zgodovine in geografije. V začetku šolskega leta smo se odpravili v Plešivec, kjer ta domačija stoji. Spoznala sva lastnika domačije, gospoda Martina Pustatičnika, ki nama je povedal zgodbe o življenju njegove družine, o dogodkih, ki so zaznamovali njegovo in bratovo otroštvo, ter kasnejše življenje. Po pogovoru nama je razkazal posamezne prostore v hiši in njeno okolico ter predstavil posamezne predmete in povedal čemu so služili. Njegovo pripovedovanje sva strnila v zgodbo od njegovega otroštva do učiteljskih let. Namen raziskovalne naloge je predstaviti pomen ohranjanja kulturne dediščine in prenašanje le-te iz roda v rod. Pri raziskavi sva uporabila različne metode raziskovanja. Podatke o življenju družine sva pridobila z metodo intervjuja. Ostale podatke pa sva pridobila z metodo analize različnih dokumentov. Pregledala sva razne knjige, šolsko kroniko šole v Plešivcu, podatke pridobljene v Zgodovinskem Arhivu v Celju ter že narejene naloge na to temo. Za lažjo vizualizacijo domačije in njene okolice pa sva posnela tudi kratek etnografski film.

Raziskovalna naloga:
Domačija Pustatičnik
PrenosOgled