Analiza popitih sladkih pijač med mestno in vaško šolo ter njihov vpliv na zdravje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
prehrana
OŠ Braslovče
Krištof Svatina, Tija Pšaker, Ana Mia Bedjanič
Andreja Kosi

V raziskovalni nalogi smo analizirali pitje sladkih pijač v osnovni šoli. Primerjali smo mestno I. OŠ Celje in vaško osnovno šolo OŠ Braslovče. Zanimalo nas je tudi, ali se učenci sploh zavedajo vpliva sladkih pijač na njihovo telo. Postavili smo hipoteze, da na mestni osnovni šoli učenci popijejo več sladkih pijač kot na vaški ter da imajo na mestni osnovni šoli in njeni okolici učenci več možnosti nakupa sladkih pijač. Predpostavili smo, da je ozaveščenost o škodljivosti sladkih pijač boljša kot pred nekaj leti ter da so gazirane pijače med mladimi bolj priljubljene kot ostale sladke pijače. Pri delu smo si pomagali z anketiranjem, literaturo, internetom, opazovanjem in ostalimi podatki. V teoretičnem delu smo predstavili največkrat izbrane sladke pijače in jih podrobno analizirali. Da bi dobili realne odgovore na vprašanja, smo opravili anketo, s katero smo ugotavljali, v kateri šoli učenci spijejo več sladkih pijač. V anketo so bili vključeni učenci različnih starostnih skupin. Opravili smo jo na obeh izbranih šolah. Na podlagi rezultatov smo potrdili našo prvo hipotezo, da učenci na mestni osnovni šoli spijejo več sladkih pijač kot na vaški. Primerjava izbire pijač na športnem dnevu je pokazala, da so učenci na vaški šoli bolj osveščeni in za potešitev žeje izbirajo bolj zdrave pijače. S to raziskovalno nalogo smo se naučili veliko novega in tudi ugotovili, da se ljudje premalo zavedamo škodljivega vpliva prekomernega vnosa sladkorja v naše telo.

Raziskovalna naloga:
Analiza popitih sladkih pijač med mestno in vaško šolo ter njihov vpliv na zdravje
PrenosOgled