Tekočnost branja osnovnošolcev na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
pedagogika
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Vida Volk, Urška Grudnik, Ajla Huremović
Maja Ahtik Požegar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Kot trem zavzetim in rednim obiskovalkam knjižnice nam je bilo takoj jasno, kaj bo naša osrednja tema raziskovalne naloge. Knjige in branje, seveda! Malo smo pobrskale, kaj s tega področja morda še ni bilo toliko raziskovano, saj se zavedamo, da je branje precej pogosta tema. Pa nam je na pomoč priskočila ena izmed mam, ki se je ukvarjala z merjenjem tekočnosti branja pri osnovnošolcih. To se nam je zdelo zanimivo, zato smo se strinjale, da tudi me malce preverimo, kako je s tem na naši šoli. Odločile smo se, da bomo testirale četrtošolce, ki naj bi po učnih načrtih že znali tekoče brati in naše vrstnike, sedmošolce, saj v razredu večkrat opazimo, da se mnogim pri glasnem branju še vedno zatika. Izbrale smo besedilo, pripravile delovni material in se lotile testiranj. Sama izvedba nam je vzela kar precej časa, zato morda nimamo ravno velikega števila učencev. Ugotovile smo tudi, da nas bi o navadah glede branja zanimalo še kaj, zato smo kasneje razdelile četrto- in sedmošolcem še vprašalnike na to temo. Prav tako smo želele informacije še od učiteljev; kako oni vidijo branje učencev, kaj naredijo za to in ali imajo še kakšne predloge za nas. Izdelava naloge nam je dala kar nekaj informacij o kakovosti in kvantiteti branja med našimi učenci, dala nam je pa tudi precej novih vprašanj in željo, da še druge navdušimo nad branjem vsaj toliko, kot smo navdušene same.