Poznavanje cepljenja med osmo in devetošolci Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
medicina, sociologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Polona Mežnar, Eneja Paradiž
Klementina Rednak Mežnar, Katarina Rednak Paradiž
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Cepljenje je najbolj zanesljiv, učinkovit in varen način preprečevanja nalezljivih bolezni. Statistični podatki kažejo, da precepljenost slovenskih otrok proti nalezljivim obolenjem v zadnjih letih upada. Ob večji informiranosti o pomenu cepljenja in tveganjih, ki se lahko pojavijo, če bi odstotek necepljenih otrok še naraščal, se ljudje bolj odločajo za cepljenje. Z raziskavo želimo ugotoviti, kaj učenci osmih in devetih razredov Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj vedo o cepljenju. Ker mladi ob besedi cepljenje najprej pomislijo na injekcije in bolečino, želimo sovrstnike opozoriti na pomen cepljenja in predstaviti različne nalezljive bolezni, ki se zaradi velike precepljenosti pojavljajo zelo redko oziroma skoraj ne več. Naloga je zasnovana iz treh delov. Najprej je bil izveden intervju s strokovnjakom področja cepljenja, s pomočjo pridobljenih podatkov ter pregleda medicinske strokovne literature pa smo sestavili kratko predavanje na temo cepljenja. Preverjanje znanja 130-tih sovrstnikov je bilo izvedeno z dvema anketama - pred in po predavanju. Najstniki so veliko dejstev o cepljenju že poznali, slabo pa so poznali smrtno nevarne bolezni, ki se s cepljenjem preprečujejo. Cilj naloge je bil, da bi učenci z znanjem o cepljenju, ki so ga nadgradili ob predavanju, spoznali koristi in pomen cepljenja, kar lahko (dolgoročno gledano) prispeva k ohranjanju oz. večanju precepljenosti slovenskih otrok.

Raziskovalna naloga:
Poznavanje cepljenja med osmo in devetošolci Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
PrenosOgled