Nas reklame res zavajajo?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Gustava Šiliha
Jana Bastič, Živa Sever, Kaja Kovačič
Suzana Pustinek, Mateja Kunc
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V današnjem času smo potrošniki z vseh strani zasuti z najrazličnejšimi oglasi, od reklamnih letakov do spletnih, radijskih in televizijskih oglasov. Z raziskavo smo želele preveriti, ali nas oglasi zavajajo. V ta namen smo primerjale akcijske cene izdelkov iz reklamnega letaka s cenami istih izdelkov v drugih trgovinah. Kakovost dveh oglaševanih izdelkov iz TV-oglasa smo preverile s poskusom. Med učenci 8. in 9. razredov smo izvedle anketo, s katero smo želele ugotoviti, ali anketiranci verjamejo reklamam, kateri izdelki so najpogosteje oglaševani, kako pogosto spremljajo oglase in vpliv oglasov na nakupovalne navade. V zvezi z zavajajočim oglaševanjem smo intervjuvali strokovnjakinjo s področja oglaševanja. Ugotovile smo, da je bila cena več kot polovice izdelkov, ki so bili v določeni trgovini v akciji, v drugih trgovinah še ugodnejša. S prvim poskusom smo preverile, da so oglaševane tablete za strojno pomivanje posode res učinkovite. Z drugim poskusom pa smo ugotovile, da je oglaševani detergent za ročno pomivanje posode manj kakovosten, kot ga predstavlja oglas. Od 99 anketiranih osnovnošolcev jih več kot polovica zaupa le nekaterim oglasom. Za najbolj oglaševane izdelke so navedli hrano, oglase si pogosteje ogledajo na televiziji kot na spletu. Dobra tretjina je po ogledu TV-oglasa kupila oglaševani izdelek. Kot bodoči odrasli potrošniki smo ciljna skupina, ki jo zlahka prepriča določen oglas, mi pa lahko že danes prepričamo starše za nakup oglaševanega izdelka.

Raziskovalna naloga:
Nas reklame res zavajajo?
PrenosOgled