Vpliv podlage in tlaka v žogi na nogometno igro

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
OŠ Šalek
Rok Hudournik
Igor Košak
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Vedno več ljudi se ukvarja s športom, saj se zavedajo, da je tak zdrav način življenja. Šport tudi meni predstavlja pomemben del vsakdana. Še posebej so mi pri srcu športi z žogo. Za svojo raziskovalno nalogo sem se osredotočil na nogomet, ker ga imam najraje, ga treniram in se pri igri zabavam. Usmeril sem se na najpomembnejši pripomoček – žogo. Kot navdušen igralec sem se velikokrat spraševal, kako tlak v žogi vpliva na samo igro. Vedel sem samo, da s premehko žogo igranje nogometa ni zabavno. Zato sem hotel raziskati, kako tlak v žogi vpliva na samo igro. Med raziskovanjem sem ugotavljal razliko odboja, leta in kotaljenja pri različnih tlakih. Ker pa se nogomet igra na različnih podlagah (na umetni travi, naravni travi, asfaltu in parketu), sem vključil tudi ta vidik. Pri raziskavi sem uporabil profesionalne žoge, saj bi lahko prišlo do večjih razlik, če bi uporabil neprofesionalne. Razlike so se vseeno pojavile zaradi prožnosti žoge (pri različnih tlakih) in trenja na različnih površinah. Pojavila so se tudi odstopanja, ki jih namenoma nisem upošteval zaradi zunanjih dejavnikov, na katere nisem imel vpliva (npr. vetra), ali deformacije žoge zaradi starosti. Ugotovil sem, da ima tlak velik vpliv na igro, k temu pa pripomore tudi podlaga. O pomembnosti napolnjenosti žoge bi rad ozavestil navdušence nogometa in tudi drugih športov z žogo.

Raziskovalna naloga:
Vpliv podlage in tlaka v žogi na nogometno igro
PrenosOgled