Ali lahko s pomočjo tehnologije izboljšamo pozdravljanje?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Sebastjan Turinek
Barbara Turinek
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Pozdravljanje nas spremlja od rojstva dalje. Nekateri starši dosledno zahtevajo, da morajo otroci pozdravljati. Takšni so tudi moji starši, zato sem na to še posebej pozoren. Pri opazovanju pozdravljanja ob vstopu v knjižnico smo ugotovili, da večina učencev in učenk ne pozdravi. Zanimalo nas je, ali je možno pozdravljanje izboljšati in če je mogoče, na kakšen način. Cilj raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali je mogoče s pomočjo tehnologije izboljšati pozdravljanje. Sprogramirali smo robota, ki je učence in učenke ob vstopu v knjižnico pozdravil: »Dober dan«. Naredili smo tritedenski poskus z robotom. Pozdravljanje se je s 40,6 % izboljšalo na 72,4 %. Znižal se je odstotek tistih, ki niso niti pozdravili niti odzdravili z 22,4 % na 2,1 %. Prvi teden po uporabi robota se je pozdravljanje še povečalo (76,0 %), nato je drugi teden nekoliko upadlo, a še vedno je ostalo na 70,1 %. Tudi en mesec po uporabi robota so učenci še vedno pozdravljali v isti meri (70,1 %). Podatki skozi celotno raziskavo kažejo, da dekleta pozdravljajo bolj dosledno kot fantje. Najslabše pozdravljajo učenci in učenke 2. triade. Ugotovili in potrdili smo, da uporaba tehnologije oz. v našem primeru robota, lahko izboljša pozdravljanje v knjižnici.

Raziskovalna naloga:
Ali lahko s pomočjo tehnologije izboljšamo pozdravljanje?
PrenosOgled