Povečanje varnosti motoristov v prometu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
varnost v cestnem prometu
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Miha Unterlehner, Urban Dobnik
Branko Dvoršak, Klemen Hleb
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Idejo za projektno nalogo sva dobila, ko sva začela s samostojno vožnjo avtomobila. Opazila sva slabšo vidnost motoristov v prometu, kadar zavirajo oziroma spreminjajo smer vožnje. Problem je predvsem v malih smernikih in zavorni luči. Za rešitev tega problema sva se odločila, da bova izdelala pripomoček, ki bo izboljšal vidnost oziroma opaznost motoristov na cesti. Dobra se nama je zdela ideja o prototipnem vezju z LED-trakom, ki je pritrjen na jakno. Samo srce vezja je mikrokrmilnik Arduino, ki dobiva in oddaja signale. Za izvor napetosti sva uporabila akumulator motorja, ki napaja vezje in LED-trak. Signali, ki jih Arduino prejme, so signali iz smernikov in zavorne luči na motorju. Arduino pa oddaja signale na izhode, vezane na LED trak. S tem sva povečala svetilno površino smernikov in zavorne luči, hkrati pa tudi vidnost motorista.

Raziskovalna naloga:
Povečanje varnosti motoristov v prometu
PrenosOgled