Izdelava in meritve kavnega avtomata

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
mehatronika
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Jan Zidar
Primož Šajna
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

POVZETEK RAZISKOVALNE: Cilj raziskovalne naloge, kot je v naslovu navedeno, je izdelava samostojnega kavnega avtomata in opravljanje meritev na njem. Primarni cilj je izdelava naprave, ki zagotovi potrebe po kuhi kave v gospodinjskih okoljih in ne gostinskih, a načrt delovanja izvira iz gostinjskega kavnega aparata kot ga poznamo iz kavarn in podobno. S tem podam rešitev na zastavljen problem in sicer pridobiti približano aromo kave, kot pri dragih profesionalnih napravah v domačem okolju s cenovno prijaznejšim avtomatom. Ker je dandanes trg nasičen z vsemi možnimi idejami in izdelki je bilo načrtovanje prototipa precej zahtevno. A kljub temu sem povsem sam izdelal načrte mehanske sestave, prav tako elektronske in grafično obliko prototipa, kar je predstavljalo največjo težavo in veliko delovnih ur, da je prišlo do rezultata, ki še vedno ni pretirano vpadljiv, a je zadovoljiv. Po zaključku načrtovanja, sem zbral material in sicer glavne komponente; vodno črpalko z 9 bari, pretočni grelec, elektro komponente, specifično, mikroprocesor za krmiljenje naprave, tipke in ekran za prikaz potrebnih informacij. Sledi še samo sestava in estetska finalizacije. Ta je sicer še v postopku, a je na odlični poti zaradi sklepanja dobrih odnosov z okoliškimi podjetji, ki so se ponudile za idelavo raznih delov brezplačno. Ko bo izdelek končan pa sledi druga faza naloge. Meritve spreminjajočih se prametrov na napravi.

Raziskovalna naloga:
Izdelava in meritve kavnega avtomata
PrenosOgled