Setev zelenjave se prične z izbiro semena

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Gorica
Lana Jenko
Branka Mestnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Za raziskovalno nalogo smo se odločili zato, ker obravnava aktualno temo o semenarstvu. Zelenjava je bogat vir zdravju koristnih snovi. Lokalno pridelana ima višjo hranilno vrednost. Iz katerega semena pa je zrastla? Seme je kulturna dediščina, rastlina v malem, njen začetek življenja. Mora biti zdravo, da bo iz njega zrastla zdrava zelenjava. Kalivost smo preizkusili z domačim, ekološkim in konvencionalnim semenom različnih vrst zelenjave. Ugotovili smo, da najhitreje kalijo konvencionalna semena, kalivosti je 77 %. Počasneje kalijo ekološka (91 % kalivost) in domača semena (97 % kalivost). Od pridelovalcev oz. prodajalcev zelenjave na Mestni tržnici Velenje in Celje smo izvedeli, da najpogosteje posejejo konvencionalna (37 %) in domača (30 %) semena, nekateri tudi hibridna semena iz uvoza. Presenetilo nas je, da je med anketiranimi samo en pridelovalec prodajal zelenjavo, ki je zrasla iz ekološkega semena. Intervju smo opravili s tremi pridelovalci semen. Skrbno in odgovorno pridelujejo domača, avtohtona semena v sklopu društva Ajda in ekološka semena v semenski hiši Amarant. Konvencionalna pridelava semen za Semenarno Ljubljana poteka na Ptuju. Vsi pridelovalci poudarjajo, da je lokalno seme dragoceno, osnova samooskrbe. Toda pridelava je premajhna (10 %). Na trgovinskih policah prevladujejo cenena uvožena semena. Bliža se setev. Izberite semena, ki so že stoletja prilagojena na slovensko zemljo.

Raziskovalna naloga:
Setev zelenjave se prične z izbiro semena
PrenosOgled