Analiza vode Velenjskega jezera, reke Pake in potoka Pirešica

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
kemija
OŠ Gorica
Pia Horvat, Špela Zajc
Lotty Hrustel
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Raziskovalna naloga temelji na ugotavljanju kakovosti površinskih voda: Velenjskega jezera, reke Pake in potoka Pirešice. Za določanje kakovosti vode smo izbrali metodo analize vode s »kovčkom za analizo vode« in metodo čebulnega testa. Večji poudarek je bil na metodi čebulnega testa, saj na OŠ Gorica Velenje ni poznan. Rezultati obeh metod so potrdili hipoteze. Voda v Velenjskem jezeru in reki Paki je kakovostna. Pri analizi vode s kovčkom so bili analizni parametri v mejah predpisane vrednosti. Ti dve vodi se po Uradnem listu RS uvrščata v kakovostni razred A1 – to pomeni najboljšo kakovost. Čebulni test je dal podobe rezultate, koreninice čebulic, ki so rasle v vodi Velenjskega jezera, so bile najdaljše. Koreninice čebulic, ki so rasle v vodi reke Pake, so bile nekoliko krajše, vendar daljše kot tiste iz potoka Pirešice. Voda potoka Pirešica je slabše kakovosti zaradi prisotnosti fosfatov, ki smo jih določili s pomočjo »kovčka za analizo vode«. Količina fosfatov je 0,5 mg/l in po Uradnem listu RS presega mejne vrednosti za kakovostno vodo. Pri čebulnem testu so čebulice razvile največje število koreninic, vendar so bile krajše v primerjavi s koreninicami čebulic, ki so rasle v vodi Velenjskega jezera in vodi reke Pake. Prisotnost fosfatnih ionov v potoku Pirešica je verjetno posledica izpiranja umetnih gnojil v ta manjši vodotok, saj se ob njem nahaja veliko kmetij. Manjši vodotoki so pomemben del našega okolja, ne onesnažujmo jih.

Raziskovalna naloga:
Analiza vode Velenjskega jezera, reke Pake in potoka Pirešica
PrenosOgled