Kako učenci tretje triade OŠ Gorica doživljajo stres?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija
OŠ Gorica
Luana Djordjević
Barbara Trebižan
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Mladostniki se v šoli in izven nje pogosto srečujemo s stresom. Nanj lahko gledamo kot na nekaj, kar se nam dogaja in na kar nimamo pravega vpliva. Počutimo se nemočni, izčrpani brezvoljni in nesvobodni. Lahko pa stres sprejmemo kot del življenja, na katerega lahko vplivamo in ga rešujemo. Želela sem izvedeti več o stresu, ki ga doživljamo mladostniki in kako se lahko z njim učinkovito spopademo. Ugotovili smo, da učencem največ stresa povzroča pisno in ustno ocenjevanje znanja. V stresnih situacijah občutijo napetost, razdražljivost, živčnost in pospešeno bitje srca. Ravnovesje si skušajo povrniti z gledanjem televizije, poslušanjem glasbe in tudi tako, da namesto negativnega pogleda skušajo videti stresno situacijo pozitivno. Deklice stres doživljajo pogosteje kot dečki. Za vse devetošolce in osmošolce smo izvedli predstavitev EFT tehnike. Z manjšo skupino učenk smo redno tapkale skupne simptome stresa v šoli, vsaka učenka pa je redno tapkala tudi doma. Ugotovili smo, da je EFT tehnika vsem udeleženkam tapkanja pomagala pri odpravljanju stresa. EFT tehnika je med mladimi nepoznana, zato želimo s to raziskovalno nalogo prebuditi zanimanje zanjo in mlade spodbuditi k učenju, ki je preprosto, zabavno ter ima pozitivne učinke. Čeprav je: »Videti jako trapasto, ampak deluje, četudi vanjo ne verjameš.« (Cevc, 2013) Pomembno je, da zmoremo na stres gledati tudi s pozitivne plati, ga znamo reševati in obvladovati, saj smo potem bolj zadovoljni, družbeno odgovorni in uspešni.

Raziskovalna naloga:
Kako učenci tretje triade OŠ Gorica doživljajo stres?
PrenosOgled