"Peer to peer" posojila

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija
ŠCV, Šola za storitvene dejavnosti
Klara Jovan
Ivan Jovan, Nadja Jovan
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Na finančnem trgu so se v zadnjem desetletju pojavile spletne posojilnice – peer to peer lending. V nekaj letih so dosegle znaten vpliv na finančni trg in s tem odprle novo možnost posojilojemalcem in vlagateljem. V raziskovalni nalogi predstavljam nekatere poznane spletne platforme, ki omogočajo to storitev in tudi analizo praktičnega investiranja denarja v primerjavi z klasičnim investiranjem v banki. Praktično vrednotenje izposoje denarja pa v slovenskem področju ni možna, ker še ne deluje nobena spletna platforma. Spletne-- posojilnice ponujajo precej višje obresti, kot bančne ustanove. Z raziskovalno nalogo želim ugotoviti ali je slovensko tržišče primerno za spletne menjalnice. Pri potrjevanju ali zanikanju hipotez si bom pomagala s primerjalno analizo treh spletnih menjalnic in strokovnimi intervjuji. Hipoteze, ki sem si zastavila so naslednje: • Slovenija je primerna za ustanovitev spletne posojilnice. • Profitabilnost zneska naložene v roku 6 mesecev v spletne posojilnice je višja od zneska vloženega na banko (depozit). • Uspešnost naložb v šestih mestih za 3 različne platforme bo več, kot 90% pri naložbah z najvišjo boniteteto.

Raziskovalna naloga:
"Peer to peer" posojila
PrenosOgled