Vpliv efektivnih mikroorganizmov v domačem akvariju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Livada
Blaž Osredkar
Iztok Osredkar, Nataša Tamše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Že nekaj let imamo doma akvarij, kateremu redno dodajamo efektivne mikroorganizme (EM). Ker nismo nikoli preverili kakovosti vode v akvariju, sem se odločil narediti raziskovalno nalogo, kjer bi ugotovil, ali imajo EM kakšen vpliv na življenje akvarijskih organizmov. Postavil sem dva identična akvarija s popolnoma enako vsebino (podloga za akvarijske rastline, pesek, rastline, polži, kozice in ribe), le da sem v enem akvariju vodi dodal EM. S pomočjo analize parametrov ter z opazovanjem sem v vodi tedensko preverjal vpliv EM na vodni svet. Pri pripravi vode sem ugotovil, da je akvarij z dodatkom EM hitreje ustvarjal ustrezne pogoje za življenje.

Raziskovalna naloga:
Vpliv efektivnih mikroorganizmov v domačem akvariju
PrenosOgled