Zapisovanje podatkov na DNK

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
računalništvo, biologija
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Samo Pungaršek Pritržnik
Islam Mušić
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Pred petimi leti smo ljudje ustvarili 4,4 zettabajtov podatkov. Do leta 2025 strokovnjaki predvidevajo, da se bo ta številka zvišala na 160 zettabajtov. Trenutna infrastruktura ne more prenesti takšnega povečanja količine podatkov, saj bomo, če ne bomo spremenili tehnologije, porabili ves potrebovani silicij za ustvarjanje mikročipov do leta 2040. Preobremenjenost podatkov je torej težava 21. stoletja, shranjevanje podatkov na DNK pa je odgovor na to težavo. V raziskovalni nalogi sem si zadal cilj izdelave pretvorbe med binarnim številom ter med nukleotidi, ki so sestavni del DNK. Opisal bom tudi osnove DNK ter kako natančno je zapisovanje in branje z DNK-ja.

Raziskovalna naloga:
Zapisovanje podatkov na DNK
PrenosOgled